Vitaminler

Gıda ve İlaç Sanayi için Vitaminler , Oral yoldan kullanılanlar . toz veya sıvı formda. Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B12